Tájékoztató


Az alanti felsorolásban a teljesség igénye nélkül néhány változásról, juttatásról, igénybe vehető szolgáltatásról szeretnénk tájékoztatni sorstársainkat.

A 2009. március 11.-i közgyűlés döntése alapján
az éves tagdíj összege 1500 Ft.
Tagkönyv ára: Tagfelvétel esetén 2.000,- Ft.

Az elnökség 2008.január 09.-i határozata alapján a tagkönyvek cseréje egységesen 2.000,- Ft, amennyiben le tudja adni a sorstárs a betelt, megrongálódott tagkönyvet.
Az elveszett, vagy ellopott tagkönyv pótlása rendőrségi feljelentés ellenében 2.000,- Ft, annak hiányában 5.000,-Ft.

* * *

Újság előfizetés:
2010. II. félévre történő előfizetésre 2010. május 15.-ig van lehetőség irodánkban személyesen vagy levélben postai úton.
További információ itt olvasható

* * *

Kibővített lehetőséggel szakemberek foglalkoztatásával működik az Egyesületünk által üzemeltetett Látássérültek Nyugat-Dunántúli Regionális Rehabilitációs Központja (Győr, Szigethy A. u. 109.)

Szolgáltatásaink:

 • Funkcionális látásvizsgálat
 • Funkcionális látástréning
 • Tájékozódás és közlekedéstanítás fehér bottal is
 • Braille írás- és olvasás tanítása
 • Mindennapos tevékenységek újratanítása
 • Életvitelt segítő eszközök használatának tanítása
 • Rehabilitációs, életviteli és életmód tanácsadás
 • Célzott szociális és kommunikációs készségfejlesztő tréning
 • Kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának tanítása beszélő számítógépeken
 • Segédeszköz kölcsönzés
 • Német nyelvoktatás
 • Szövő szakkör
 • Kerámia szakkör
 • Ajándéktárgyak készítése

Kérjük sorstársainkat, hogy vegyék igénybe a Rehabilitációs Központ által nyújtott lehetőségeket. Segédeszközökből bemutató készlet áll rendelkezésre, lehetőség van egyes segédeszközök kölcsönzésére is. Javasoljuk, a telefonon történő előzetes időpont egyeztetést.

Elérhetőség:

Rehabilitációs Központ:
Cím: 9023 Győr, Szigethy A. u. 109.
Tel./fax: 96 423 584
E-mail: rehab@gyorivakok.hu

* * *

Fogadó órák, elérhetőségeink

* * *

Csoport összejövetelek

* * *

Programajánló
(kirándulások, rendezvények)

* * *

Üdülés Balatonbogláron 2010-ben is

* * *

Fogyatékossági támogatás alapfeltétele, hogy a látásromlása elérje a Masche 95 %-ot. Törvényi háttere: a 141/2000. évi Kr. A támogatás mértéke: a mindenkori nyugdíjminimum 65 %-a, ill. 80 %-a. A mi esetünkben a fogyatékossági támogatás igényléséhez a szemész főorvos igazolása kell a látásromlás mértékéről, valamint a háziorvos igazolása, ezen igazolásokat a Magyar Államkincstár 9024 Győr, Szabolcska u. 1/a címre lehet benyújtani.

* * *

Rokkantsági járadékra az jogosult, aki az OOSZI szakvéleménye szerint a 25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, illetve 80 %-os, vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem állapítottak meg.
A rokkantsági járadékot legkorábban annak a hónapnak az első napjától lehet megállapítani, amelyben az igénylő a 18. életévét betöltötte. Igénybejelentést a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál lehet kezdeményezni

* * *

Méltányossági nyugdíjemelés kérelmet nyújthatnak be 3 évenként egyszer azok, akiknek a nyugdíja nem haladja meg a havi 57.000,- Ft-ot. Természetesen figyelemmel kísérik házastárs nyugdíj összegét is. Előnyben részesítik az elbírálásánál azt az igénylőt, aki hosszabb szolgálati idővel és a fenti összegnél alacsonyabb nyugdíjjal rendelkezik. A kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani a Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság címére: 9024 Gyor, Szent Imre u. 6.

* * *

Közgyógyellátási igazolvány jogosultságot alanyi jogon, normatív alapon, és méltányossági alapon lehet szerezni.

Alanyi jogon: az I és II. rokkantsági csoportba tartozó, rokkantsági járadékban, illetve emeltszintű családi pótlékban részesülők kaphatják.

Az igazolványt a lakóhely szerinti illetékes jegyzőnél lehet kérni.

Azon sorstársaink, akik a nyugdíjazásuk után lettek látássérültek, nekik csak méltányossági vagy normatív alapon van lehetőségük közgyógyellátási igazolvány igénylésére a helyi önkormányzati rendeleteknek megfelelően.

A közgyógyellátási igazolványra felírható gyógyszereken kívül lehetőség van gyógyászati szolgáltatások igénybevételére is orvosi javaslat alapján, évente két alkalommal, térítésmentesen, masszázs, torna, úszás stb.
Bővebb információ itt olvasható.

* * *

Utazási kedvezményekről:
a 85/2007. évi Kr. alapján a látássérült személy és egy kísérője helyi közlekedési eszközökön díjmentesen utazhat, illetve helyközi viszonylatban 90 %-os kedvezményt vehet igénybe az autóbusz, ill. a vasúti közlekedésben, korlátlan számban, ha

 • fogyatékossági támogatásban,
 • emelt összegű családi pótlékban,
 • vaksági járadékban részesül és erről igazolása van a Magyar Államkincstártól
 • vagy rendelkezik a Vakok Egyesületének érvényesített fényképes tagsági igazolványával.
A kísérő nélkül utazó fogyatékkal élő utasok számára a MÁV-START Zrt. 2009. november 15-től, minden esetben biztosítja a vonaton történő jegyváltás lehetőségét is, a pénztárnál történő sorban állás esetleges kényelmetlenségének elkerülése érdekében. A fogyatékkal élő utasok - amennyiben utazásuk így kényelmesebb, bizonyos feltételekkel - 2. osztályú menetjeggyel is utazhatnak 1. osztályon, a díjkülönbözet megfizetése nélkül a szabadon lévő ülőhelyek igénybevételével.
A 65 év felettieknek az eddig térítésmentesen igénybe vehető utazásnál változás történt: 2010. március 1.-től ingyenes regisztrációs jegyet kell váltaniuk helyközi utazás esetén.
A helyi járatok igénybe vételére ez nem vonatkozik.
Bővebb információ itt olvasható.

* * *

Parkolási igazolvány
igazolványra jogosult az, aki látási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos, illetve autista, ill. magasabb összegű családi pótlékra jogosult. Az igényt formanyomtatványon, a lakóhely szerint illetékes okmányirodánál kell benyújtani. A formanyomtatványhoz ugyanitt lehet hozzájutni. A kérelemhez csatolni kell a jogosultsághoz szükséges orvosi szakvéleményt, valamint egy darab igazolványképet. Az igazolvánnyal járó kedvezményeket csak a jogosult szállítása esetén lehet igénybe venni.
Bővebb információ itt olvasható.

* * *

Szemétszállítási kedvezmény:
A Győri Kommunális Szolgáltató Kft. a Gyor-i Önkormányzat rendelete alapján szemétszállítási díjból az alábbi kedvezményt nyújtja:

 • nem kell térítést fizetni olyan egyedül élő, nyugellátásban, vagy hasonló szociális ellátásban részesülők esetében, akiknek jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum összegének kétszeresét.
 • 50 %-os fizetési kedvezményben részesülnek azok a házaspárok, akik olyan nyugellátásban, vagy hasonló szociális ellátásban részesülnek, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj összegének kétszeresét. Ez jelenleg 57.000 Ft.
A kedvezmény csak Győr közigazgatási területén élőkre vonatkozik.

* * *

"Telefonnal a rászorultakért" Alapítvány pályázati felhívása

* * *

Üdülési csekk 2010
(benyújtási határidő meghosszabbítva)

* * *

Támogató szolgálatok:

* * *

Használt, segédeszközök vásárlásának lehetősége:
SEGÍTS MA A HOLNAPÉRT Alapítvány 9151 Abda, Radnóti ltp. 19/1. melynek ügyvezetője Bánfi Gyula. Tel: 96/350-647, vagy 20/329-05-94. Az Alapítvány külföldi és magyar szervezetek által adományozott, jó minőségű rehabilitációs és ápolást megkönnyítő eszközöket forgalmaz szerény térítési díj ellenében, pl.: nagyítók, olvasó gépek, speciális ágyak, higiénés eszközök, elektromos- és hagyományos kerekes székek, járókeretek stb.

* * *

Akadálymentesített környezet kialakítása:
A Győr-i Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban a korábbinál jóval nagyobb figyelmet fordítanak az esélyegyenlőség megteremtésére.

A kórház vezetése a referensen keresztül (Wágner Gábor) felvette a kapcsolatot a sérültséggel élőket képviselő egyesületekkel.

A beteghordóknak látássérülteket segítő, speciális képzéseket szerveztek, a főnővéri értekezleteken pedig rendszeres téma az esélyegyenlőség, az ezzel kapcsolatos rövid és hosszú távú tervek kialakítása. A mentőbejáratnál átépített rámpával, a piktogramok felhelyezésével és az akadálymentes illemhelyek kialakításával régi hiányosságot pótoltak. 50 darab új kerekesszéket szereztek be adományból, a kórház házirendjét pedig Braille írással is hozzáférhetővé tették.

Azon sorstársainkat, akik számítógéppel rendelkeznek, és eddig nem jelezték felénk internetes elérhetőségüket, egy e-mail írásával kérjük az info@gyorivakok.hu címre nevük közlésével legyenek szívesek azt a könnyebb elérhetőség miatt megadni.


Győr, 2010. február 25.

Sorstársi üdvözlettel:

az Elnökség


Főoldal